G Suite Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

G Suite HDS. Geçerli G Suite Sözleşmesi'nin (veya G Suite kullanımının tabi olduğu sözleşmenin önceki sürümlerinin) ("Sözleşme") Süresi boyunca, G Suite Kapsamındaki Hizmetler web arayüzü, herhangi bir takvim ayının en az %99,9'unda çalışır halde ve Müşteriler tarafından kullanılabilir durumda olacaktır ("G Suite HDS"). Müşteri, G Suite HDS kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirdiği halde bu sözleşmenin gereklilikleri Google tarafından yerine getirilmediyse, Müşteri aşağıda açıklanan Hizmet Kredilerini alma hakkına sahip olacaktır. Bu G Suite HDS'de, Google'ın G Suite HDS'ye uymaması durumunda Müşteri'nin talep edebileceği tek ve ayrıcalıklı telafi açıklanmıştır.

Tanımlar. G Suite HDS içerisinde aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır.

 • "Aksama", bir alan adı için kullanıcı hata oranının yüzde beşten daha yüksek olmasıdır. Aksama, sunucu tarafındaki hata oranı temelinde ölçülür.
 • "G Suite Kapsamındaki Hizmetler"; Gmail, Google+, Google Takvim, Google Cloud Search, Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, Google Slaytlar, Google Formlar, Google Drive, Google Grupları İşletme Sürümü, Google Hangouts ve Google Talk mesajlaşma ve video başlatma, Hangouts Chat, Hangouts Meet, Google Keep, Google Sites, Google Jamboard ve Google Apps Kasası'nı kapsayan Hizmet bileşenleridir. Hizmetin Gmail Labs işlevi, G Suite - Postini Hizmetleri, Google Jamboard Donanımı ve Gmail Sesli Sohbet bileşenleri bu kapsamada değildir.
 • "Aylık Çalışma Yüzdesi", bir takvim ayındaki toplam dakika sayısından, bir takvim ayında yaşanan dakika cinsinden Aksama sürelerinin çıkarılmasıyla elde edilen sayının takvim ayındaki toplam dakika sayısına bölümüdür.
 • "Hizmet", G Suite Hizmetleri anlamına gelir.
 • "Hizmet Kredisi" şu anlamlara sahiptir:
  Aylık Kesintisiz Çalışma Yüzdesi Karşılığında Müşteri'den para alınmadan Hizmet süresinin sonuna eklenen Hizmet Günü Sayısı (veya aylık sonradan ödeme yapan müşteriler için hizmet günlerinin değerine eşit olan parasal kredi)
  < %99,9 - >= %99,0 3
  < %99,0 - >= %95,0 7
  < %95,0 15

Hizmet Kredisini Müşteri Talep Etmelidir. Yukarıda açıklanan Hizmet Kredilerinin alınabilmesi için Hizmet Kredisi almaya hak kazanmasından itibaren otuz gün içinde Müşteri'nin Google'ı bilgilendirmesi gerekir (veya Hizmetleri bir Bayiden sipariş eden Müşteriler, Bayiyi bilgilendirmeli ve ardından Müşterinin Bayisi gerekli bilgiyi Google'a ulaştırmalıdır). Bu gereksinimin yerine getirilmemesi Müşterinin Hizmet Kredisi alma hakkını ortadan kaldıracaktır. Hizmetleri bir Bayi'den sipariş eden Müşteriler, ilgili Hizmet Kredisini Google adına Bayi'den alacaktır.

Maksimum Hizmet Kredisi. Bir takvim ayında yaşanan tüm Aksama süresini içerecek şekilde Google tarafından (ya da Hizmetlerini bir Bayi'den sipariş etmiş Müşteriler için, Google adına Bayi tarafından) Müşteri'ye verilen ve Müşteri'nin Hizmet süresinin sonuna eklenen maksimum toplam Hizmet Kredisi on beş günü geçemez (veya aylık olarak faturalandırılan müşterinin hesabına parasal kredi olarak yatırılacak tutar maksimum 15 günlük hizmet bedeli kadar olabilir). Hizmet Kredileri, Google'ın aylık faturalandırma planı kapsamında olmayan müşteriler için parasal tutarlarla değiştirilemez veya bunlara dönüştürülemez.

G Suite HDS İstisnaları. G Suite HDS, bu G Suite HDS'nin açık bir şekilde hariç tutulduğu hizmetler (ilgili hizmetlerin belgelerinde belirtildiği şekilde) ve (i) bu Sözleşme'nin "Mücbir Sebepler" bölümünde açıklanan faktörler veya (ii) Müşteri'nin donanımından veya üçüncü tarafın donanımından ya da her ikisinden kaynaklanan (temel olarak Google'ın kontrolünde olmayan) performans sorunları için geçerli değildir.