G Suite (ilmainen) sopimus

Siirry kohtaan G Suite -käyttöehdot
Siirry kohtaan G Suite for Education -käyttöehdot

Tämä G Suite (ilmainen) sopimus (sopimus) tehdään Delawaressa sijaitsevan Google Inc.:n (toimisto osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043) (Google) ja tässä yksilöidyt ehdot hyväksyvän tahon (asiakas) kesken. Tämä sopimus kattaa asiakkaan käyttöoikeuden ja palveluiden käytön ja astuu voimaan sen voimaantulopäivänä. Tämä sopimus on voimassa siitä päivästä alkaen, jolloin asiakas klikkaa alla olevaa Hyväksyn-painiketta (voimaantulopäivä). Jos hyväksyt sopimuksen asiakkaan puolesta, vakuutat, (i) että sinulla on täydet lailliset valtuudet sitouttaa työnantajasi tai asianomainen yhteisö näihin ehtoihin ja määräyksiin, (ii) että olet tutustunut tähän sopimukseen ja ymmärrät sen sisällön ja (iii) että hyväksyt tämän sopimuksen edustamasi osapuolen puolesta. Jos sinulla ei ole tarvittavia laillisia valtuuksia, älä klikkaa alla olevaa Hyväksyn-painiketta. Tämä sopimus koskee asiakkaan mahdollisuuksia käyttää palveluita.

 • 1. Palvelut
  • 1.1 Laitteisto ja tiedonsiirto. Kaikissa tiloissa, joissa asiakkaan tietoja säilytetään ja käsitellään, on noudatettava kohtuullisia tietoturvastandardeja, jotka antavat vähintään yhtä hyvän suojan kuin tietoturvastandardit tiloissa, joissa Google säilyttää ja käsittelee omia samantyyppisiä tietojaan. Google on ottanut käyttöön alan standardijärjestelmät ja -menetelmät tai sitä paremmat järjestelmät ja menetelmät, joilla voidaan varmistaa asiakkaan tietojen suojaus ja luottamuksellisuus, suojata asiakkaan tietoja odotetuilta uhilta ja vaaroilta sekä estää luvaton pääsy asiakkaan tietoihin tai niiden luvaton käyttö. Osana palvelun tarjoamista Google säilyttää ja käsittelee asiakkaan tietoja Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa Googlella tai sen edustajilla on tiloja. Käyttämällä palveluja asiakas hyväksyy asiakkaan tietojen siirron, käsittelyn ja säilytyksen.
  • 1.2 Muutokset
   • a. Palveluihin. Googlella tulee olla oikeus vaihtaa, keskeyttää tai lopettaa mikä tahansa palveluun liittyvä osa-alue milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Jos Google tekee merkittävän muutoksen palveluihin, Google ilmoittaa asiasta asiakkaalle, mikäli asiakas on tilannut ilmoituksen muutoksista Googlelta.
   • Tähän sopimukseen. Google pidättää oikeuden vaihtaa tai muokata mitä tahansa käyttöehtoja, jotka sisältyvät tähän sopimukseen tai mihin tahansa tähän sopimukseen liittyvään käytäntöön milloin tahansa lähettämällä uuden sopimuksen osoitteeseen https://gsuite.google.com/intl/fi/terms/standard_terms.html tai muuhun Googlen antamaan URL-osoitteeseen. Asiakas on vastuussa tämän sopimuksen päivitysten säännöllisestä tarkastamisesta. Kaikki tämän sopimuksen muutokset astuvat voimaan (i) asiakkaan hyväksyttyä päivitetyt ehdot verkossa tai (ii) asiakkaan jatkettua palvelun käyttöä sen jälkeen kun Google on päivittänyt ehtoja.
  • 1.3 Asiakkaan verkkotunnusten omistajuus Ennen palvelujen tarjoamista Google saattaa tarkistaa, että asiakas omistaa asiakkaan verkkotunnukset tai hallitsee niitä. Jos asiakas ei omista tai hallitse asiakkaan verkkotunnusten nimiä, Googlella ei ole velvollisuutta tarjota asiakkaalle palveluja.
  • 1.4 Mainokset Asiakas hyväksyy sen, että Google voi tarjota mainoksia palveluidensa yhteydessä.
 • 2. Asiakkaan velvollisuudet
  • 2.1 Vaatimustenmukaisuus Asiakas käyttää palveluja hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön mukaisesti. Google voi tehdä uusia sovellustoimintoja tai saattaa ajoittain käyttöön uusia toimintoja palveluissa, jolloin niiden käyttö voi riippua asiakkaan sopimuksen lisäehdoista. Lisäksi Google tarjoaa muita kuin G Suite -tuotteita (palvelujen lisäksi) asiakkaille ja käyttäjille muiden kuin G Suite -tuotteiden ehtojen ja sovellettavien tuotekohtaisten Googlen käyttöehtojen mukaisesti. Mikäli asiakas ei halua ottaa käyttöön mitään muita kuin G Suite -tuotteita, tämä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä nämä tuotteet milloin tahansa hallintakonsolin kautta.
  • 2.3 Palvelujen ylläpito asiakkaan puolelta Asiakas määrittää yhden tai useamman järjestelmänvalvojan hallintakonsolin kautta. Näillä järjestelmänvalvojilla on oikeudet käyttää järjestelmänvalvojan tilejä ja hallita käyttäjätilejä. On asiakkaan vastuulla (a) säilyttää salasanan ja järjestelmänvalvojan tilien luottamuksellisuus, (b) määrittää, keillä henkilöillä on valtuudet käyttää järjestelmänvalvojan tilejä ja (c) varmistaa, että kaikki järjestelmänvalvojan tileihin liittyvä toiminta on sopimuksen mukaista. Asiakas hyväksyy, että Googlen vastuut eivät ulotu palveluiden sisäiseen hallintaan tai järjestelmänhallintaan asiakkaan puolella, ja että Google on ainoastaan tietojen käsittelijä. Asiakas hyväksyy, että käyttäjät voivat lisätä tai ostaa kolmannen osapuolen sovelluksia (koskien erillisiä käyttöehtoja) G Suite Marketplacesta käyttäjän omissa tileissä käytettäväksi.
  • 2.3 Aliakset Asiakas on yksin vastuussa asiakkaan verkkotunnusten abuse- ja postmaster-aliaksiin lähetettyjen sähköpostiviestien valvonnasta, niihin vastaamisesta ja niiden muusta käsittelystä. Google voi silti valvoa näihin asiakkaan verkkotunnusten aliaksiin lähetettyjä sähköpostiviestejä tunnistaakseen palveluiden väärinkäytön.
  • 2.4 Käyttäjän suostumus Asiakkaan järjestelmänvalvojat pystyvät käyttämään, valvomaan tai luovuttamaan käyttäjätilien sisältämiä käyttäjien käytettävissä olevia tietoja. Asiakas hankkii ja säilyttää kaikki vaaditut käyttäjien suostumukset, jotka sallivat (i) asiakkaan käyttää, valvoa ja luovuttaa näitä tietoja ja Googlen mahdollistaa tämä asiakkaalle sekä (ii) Googlen tarjota palveluita.
  • 2.5 Luvaton käyttö Asiakas yrittää kaupallisesti kohtuullisin keinoin estää palveluiden luvattoman käytön ja lopettaa kaiken luvattoman käytön. Asiakas ilmoittaa Googlelle mahdollisimman pian kaikesta tietoonsa tulevasta palvelujen luvattomasta käytöstä.
  • 2.6 Käyttörajoitukset Ellei Google anna erityistä kirjallista lupaa, asiakas ei itse tee seuraavaa ja varmistaa kaupallisesti kohtuullisin keinoin, ettei myöskään kolmas osapuoli (a) myy tai vuokraa palvelua, tai tee mitään toiminnallisesti vastaavaa, kolmannelle osapuolelle (ellei tässä sopimuksessa erikseen anneta siihen lupaa), (b) yritä takaisinmallintaa palveluita tai mitään niiden osaa, (c) yritä luoda palveluiden kopiota tai samanlaista palvelua palveluiden käytön kautta, (d) käytä palveluita korkean riskin toimiin tai (e) käytä palveluita vientivalvontalakien säätelemien asiakastietojen tallentamiseen tai siirtämiseen. Asiakas on yksinomaan vastuussa HIPAA-säädöksen kaikkinaisesta noudattamisesta.
  • 2.7 Kolmannen osapuolen pyynnöt Asiakas vastaa kolmannen osapuolen pyyntöihin vastaamisesta. Google, siinä määrin kuin laki ja kolmannen osapuolen pyyntöjen ehdot sallivat, (a) ilmoittaa asiakkaalle mahdollisimman pian saamastaan kolmannen osapuolen pyynnöstä, (b) noudattaa asiakkaan kohtuullisia pyyntöjä vastustaa kolmannen osapuolen pyyntöä ja (c) antaa asiakkaalle tietoa tai työkaluja, joita tämä tarvitsee vastatakseen kolmannen osapuolen pyyntöön. asiakas pyrkii ensisijaisesti hankkimaan kolmannen osapuolen pyyntöön vastaamiseen tarvittavat tiedot itse ja ottaa yhteyttä Googleen vain, jos asiakas ei kohtuullisesti pysty hankkimaan tällaisia tietoja.
  • 2.8 Käyttökäytännöt ja rajoitukset Asiakkaalla saa olla 1 käyttäjätili. Asiakkaan täytyy noudattaa kaikkia palveluun liittyviä käyttökäytäntöjä ja rajoituksia, joita Google ajoittain asettaa.
  • 2.9 Käyttäjät Asiakas hyväksyy sen, että käyttäjä noudattaa hyväksytyn käytön käytäntöjä ja käyttäjäehtoja.
 • 3. Kulut Palvelu tarjotaan asiakkaalle ilmaiseksi olettaen, että asiakas hyväksyy, että Google voi (a) tarjota valinnaisia palveluja asiakkaalle tai käyttäjälle maksua vastaan tai (b) tarjota palvelun premium-version maksua vastaan. Google voi milloin tahansa lopettaa palvelun maksuttoman version ja tarjota käytettäväksi vain premium-version. Google ilmoittaa asiasta tässä tapauksessa tämän sopimuksen 10. kohdan mukaisesti, ja asiakkaalla on mahdollisuus siirtyä premium-versioon.
 • 4. Tekniset tukipalvelut Asiakas on velvollinen vastaamaan kaikkiin käyttäjien tai kolmannen osapuolen kysymyksiin ja valituksiin, jotka liittyvät asiakkaan tai sen käyttäjien palvelujen käyttöön. Google antaa ohjekeskuksen asiakkaan ja käyttäjän käyttöön.
 • 5. Jäädytys.
  • 5.1 Käyttäjätilien käytön keskeytys Googlen puolelta Jos Googlen tietoon tulee käyttäjän sopimusrikkomus, Google voi erikseen pyytää asiakkaalta kyseisen käyttäjätilin käytön keskeytystä. Jos asiakas ei noudata Googlen pyyntöä keskeyttää käyttäjätilin käyttö, Google voi tehdä sen. Googlen tekemä keskeytys on voimassa siihen saakka, kunnes asianomainen käyttäjä on korjannut keskeytykseen johtaneen rikkomuksen.
  • 5.2 Kiireelliset tietosuojaongelmat Edellä mainitusta huolimatta, jos kyseessä on kiireellinen tietosuojaongelma, Google voi keskeyttää automaattisesti haittaa tuottavan käytön. Keskeytys on mahdollisimman vähäinen ja mahdollisimman lyhyt siten, että kiireellinen tietosuojaongelma pystytään estämään tai lopettamaan.
 • 6. Luottamukselliset tiedot
  • 6.1 Velvollisuudet Kumpikin osapuoli (a) suojaa toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja yhtä huolellisesti kuin omia luottamuksellisia tietojaan ja (b) luovuttaa luottamuksellisia tietoja ainoastaan tytäryhtiöille, työntekijöille ja edustajille, joiden tarvitsee tietää asiasta ja jotka ovat kirjallisella sopimuksella sitoutuneet pitämään tiedot salassa. Kumpikin osapuoli (ja tytäryhtiöt, työntekijät ja edustajat, joille se on luovuttanut luottamuksellisia tietoja) käyttää luottamuksellisia tietoja vain tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien käyttämiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen ja suojelee niitä samalla kohtuullisen huolellisesti. Kumpikin osapuoli vastaa tytäryhtiöidensä, työntekijöidensä ja edustajiensa tätä kohtaa loukkaavista toimista.
  • 6.2 Poikkeukset Luottamukselliset tiedot eivät sisällä tietoja, (a) jotka luottamuksellisten tietojen vastaanottaja jo tietää, (b) jotka tulevat julki ilman vastaanottajan syytä, (c) jotka vastaanottaja on itsenäisesti luonut tai (d) jotka ulkopuolinen osapuoli on vastaanottajalle laillisesti luovuttanut.
  • 6.3 Edellytetty luovuttaminen Kumpikin osapuoli saa luovuttaa toisen osapuolen luottamukselliset tiedot, jos laki sitä edellyttää, mutta vain sen jälkeen, kun se, jos laki sallii, (a) on kaupallisesti kohtuullisin keinoin yrittänyt ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle ja (b) antanut toiselle osapuolelle mahdollisuuden kyseenalaistaa luovuttaminen.
 • 7. Immateriaalioikeudet ja tuotemerkkiominaisuudet
  • 7.1 Immateriaalioikeudet Lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti määritettyjä oikeuksia, tämä sopimus ei myönnä kummallekaan osapuolelle oletettuja tai muita oikeuksia toisen osapuolen materiaaliin tai immateriaaliomaisuuteen. Osapuolista asiakas omistaa kaikki immateriaalioikeudet asiakkaan tietoihin ja Google omistaa kaikki immateriaalioikeudet palveluihin.
  • 7.2 Tuotemerkkiominaisuuksien näyttäminen Google näyttää vain niitä asiakkaan tuotemerkkiominaisuuksia, joiden näyttämiseen asiakas on antanut luvan (asiakas antaa tähän luvan lataamalla tuotemerkkiominaisuuksia palveluihin) tälle varatuilla palvelusivujen alueilla. Asiakas määrittää tämän käytön luonteen hallintakonsolin kautta. Google näyttää myös Googlen tuotemerkkiominaisuuksia palvelusivuilla näyttääkseen, että palvelut ovat Googlen tarjoamia. Kumpikaan osapuoli ei voi näyttää tai käyttää toisen osapuolen tuotemerkkiominaisuuksia ellei toisin ole sovittu nimenomaisesti tässä sopimuksessa ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
  • 7.3 Tuotemerkkiominaisuuksien rajoitukset Kaikkea tuotemerkkiominaisuuksien käyttöä sovelletaan kyseessä olevien tuotemerkkiominaisuuksien immateriaalioikeudet omistavan osapuolen hyväksi. Osapuoli voi kumota toisen osapuolen oikeuden käyttää tuotemerkkiominaisuuksiaan tämän sopimuksen mukaisesti antamalla asiasta osapuolelle kirjallisen ilmoituksen ja määrittämällä kohtuullisen aikarajan käytön lopettamiselle.
 • 8. Julkisuus Asiakas hyväksyy sen, että Google voi sisällyttää asiakkaan nimen tai tuotemerkkiominaisuuksia Googlen asiakaslistaan verkossa tai mainosmateriaaleihin. Asiakas myös hyväksyy, että Google voi sanallisesti viitata asiakkaaseen Googlen tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden ja palveluiden asiakkaana. Tämä osio on osion 7.3 (Tuotemerkkiominaisuuksien rajoitukset) mukainen.
 • 9. Vakuutukset, takuut ja vastuuvapauslausekkeet
  • 9.1 Vakuutukset ja takuut Kumpikin osapuoli vakuuttaa, että sillä on täydet valtuudet solmia sopimus. Kumpikin osapuoli vakuuttaa noudattavansa kaikkia palveluiden tarjoamiseen tai käyttöön sovellettavia lakeja ja säädöksiä soveltuvin osin (mukaan lukien sovellettavat lait turvallisuusrikkomuksista ilmoittamisesta).
  • 9.2 Vastuuvapauslausekkeet SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, LUKUUN OTTAMATTA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI MAINITTUJA TAKUITA, KUMPIKAAN OSAPUOLI EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISTA, OLETETTUA, LAKISÄÄTEISTÄ TAI MUUTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. GOOGLE EI ESITÄ MITÄÄN VAKUUTUKSIA MISTÄÄN PALVELUIDEN AVULLA TAI KAUTTA KÄYTETTÄVÄSTÄ MATERIAALISTA TAI TIEDOISTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ PALVELUT EIVÄT OLE PUHELUPALVELUJA JA ETTÄ PALVELUSSA EI VOI SOITTAA TAI VASTAANOTTAA MITÄÄN PUHELUJA, HÄTÄPUHELUT MUKAAN LUKIEN, JULKISTEN PUHELINVERKKOJEN KAUTTA.
 • 10. Lopettaminen.
  • 10.1 Asiakkaan puolelta Asiakas voi lopettaa palvelun käytön milloin tahansa.
  • 10.2 Googlen puolelta Asiakas hyväksyy, että Google voi milloin tahansa mistä tahansa syystä päättää tämän sopimuksen ja/tai päättää palvelun kaikki tai mitkä tahansa ehdot. Huolimatta edellisestä, Google antaa asiakkaalle ilmoituksen vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen palvelun päättämistä tai jäädyttämistä, olettaen että palvelu päätetään välittömästi, jos (i) asiakas on rikkonut tätä sopimusta tai (ii) Google päättää, että on taloudellisesti kannattamatonta jatkaa palvelun tarjoamista sovellettavien lakien mukaisesti.
  • 10.3 Lopettamisen vaikutukset Mikäli tämä sopimus päättyy, silloin: (i) toisen osapuolen toiselle takaamat oikeudet päättyvät välittömästi (lukuun ottamatta tässä osiossa tiedoksi annettua); (ii) Google antaa asiakkaalle käyttöluvan ja valmiudet viedä asiakastiedot kaupallisesti kohtuullisessa ajassa; ja (iii) Google poistaa kaupallisesti kohtuullisen ajan jälkeen asiakastiedot poistamalla niiden osoittimet Googlen aktiivisilta palvelimilta ja korvaamalla ne ajan myötä.
 • 11. Vahingonkorvaus Asiakas turvaa, puolustaa ja suojaa Googlea kaikilta kolmansien osapuolien vaateista aiheutuvilta vahingoilta, korvausvelvoitteilta ja kustannuksilta (mukaan lukien selvittelykulut ja kohtuulliset lakikulut), (i) jotka koskevat asiakkaan tietoja tai asiakkaan verkkotunnuksia, (ii) joiden mukaan asiakkaan tuotemerkkiominaisuudet loukkaavat tai kavaltavat kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta, liikesalaisuutta tai tavaramerkkiä tai (iii) jotka koskevat asiakkaan hyväksyttyä käyttöä loukkaavaa palvelujen käyttöä. Vahingonkorvausta vaativan osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle vaateesta ja avustettava toista osapuolta vaateen puolustamisessa. Korvaava osapuoli hallitsee puolustusta täysin valtuuksin, lukuun ottamatta, (a) että ratkaisussa, jossa vahingonkorvausta vaativa osapuoli joutuu myöntämään vastuun tai maksamaan rahaa, vaaditaan tältä osapuolelta etukäteen hankittu kirjallinen suostumus, jota ei kohtuuttomasti pidätetä eikä viivästytetä ja (b) että toinen osapuoli voi liittyä puolustukseen omalla kustannuksellaan oman neuvonantajansa avulla.
 • 12. Vastuurajoitus
  • 12.1 Epäsuoran vastuun rajoitukset KUMPIKAAN OSAPUOLI EI TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA VASTAA MENETETYISTÄ TULOISTA TAI EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI RANGAISTUSKORVAUKSISTA, VAIKKA OSAPUOLI OLISI TIENNYT TAI SEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ, ETTÄ KORVAUKSET OVAT MAHDOLLISIA JA VAIKKA SUORAT KORVAUKSET EIVÄT OLE HYVITYSKEINO.
  • 12.2 Vastuumäärän rajoitukset KUMPIKAAN OSAPUOLI EI TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA VASTAA SUUREMMASTA SUMMASTA KUIN TUHAT DOLLARIA (1 000 USD).
  • 12.3 Rajoituspoikkeukset Näitä vastuunrajoituksia sovelletaan sovellettavan lain sallimassa täydessä laajuudessa, mutta ne eivät koske luottamuksellisuusvelvoitteiden rikkomuksia, toisen osapuolen Immateriaalioikeuksien rikkomista tai vahingonkorvausvelvoitteita.
 • 13. Muut ehdot
  • 13.1 Ilmoitukset Ellei tässä sopimuksessa toisin määritetä, (a) kaikki ilmoitukset on annettava kirjallisesti ja osoitettava toisen osapuolen lakiosastolle ja ensisijaiselle kontaktille ja (b) ilmoitus katsotaan annetuksi (i) kun vastaanotto on vahvistettu kirjallisella kuittauksella, mikäli ilmoitus on lähetetty kuriirin kautta tai kirjattuna kirjeenä, tai kun se on vastaanotettu, mikäli se on lähetetty postitse ilman vastaanottajan kuittausta tai (ii) kun faksin tai sähköpostin kautta lähetetty ilmoitus vahvistetaan vastaanotetuksi automaattisen kuittauksen tai sähköisen lokin kautta.
  • 13.2 Oikeudenluovutus Kumpikaan osapuoli ei saa luovuttaa tai siirtää mitään tämän sopimuksen osaa ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta muuten kuin yhteistyökumppanille, mutta vain, (a) jos vastaanottaja hyväksyy kirjallisesti olevansa tämän sopimuksen ehtojen sitoma ja (b) jos luovuttava osapuoli vastaa tämän sopimuksen nojalla ennen luovutusta syntyneistä velvollisuuksista. Muut siirto- tai luovutusyritykset ovat pätemättömiä.
  • 13.3 Hallinnan muutos Kun tapahtuu hallinnan muutos (esimerkiksi osakekaupan, fuusion tai muun liiketoiminnan seurauksena), (a) hallinnan muutoksen kokeva osapuoli antaa toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen kolmenkymmenen päivän kuluessa hallinnan muutoksesta ja (b) toinen osapuoli voi välittömästi lopettaa tämän sopimuksen hallinnan muutoksen jälkeen kolmenkymmenen päivän kuluessa momentissa (a) mainitun ilmoituksen vastaanotosta.
  • 13.4 Ylivoimainen este Kumpikaan osapuolista ei vastaa riittämättömästä täytännöstä, jonka aiheuttivat olosuhteet (esimerkiksi luonnonkatastrofi, sotatoimi, terrorismiteko, mellakka, työtaistelu, hallituksen toimet ja häiriöt Internetissä), joihin osapuoli ei voinut kohtuudella vaikuttaa.
  • 13.5 Ehdoista luopumisen puuttuminen Jonkin tämän sopimuksen ehdon käyttämättä jättäminen ei merkitse ehdosta luopumista.
  • 13.6 Ositettavuus Jos mikä tahansa tämän sopimuksen ehto on täytäntöönpanokelvoton, muut sopimuksen ehdot säilyvät voimassa.
  • 13.7 Edustussuhde Osapuolet ovat itsenäisiä sopimusosapuolia, eikä tämä sopimus synnytä edustus-, kumppanuus- tai yhteistyösuhdetta.
  • 13.8 Ulkopuolisten edunsaajien puuttuminen Tähän sopimukseen ei liity kolmannen osapuolen edunsaajia.
  • 13.9 Kohtuullinen korvaus Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kummankaan osapuolen kykyä vaatia kohtuullista korvausta.
  • 13.10 Määräävä laki Sopimuksessa noudatetaan Kalifornian lakia pois lukien Kalifornian lakivalintaa koskevat säädökset. TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVISSA TAI SIIHEN LIITTYVISSÄ KIISTOISSA OSAPUOLET HYVÄKSYVÄT, ETTÄ HENKILÖKOHTAINEN JA YKSINOMAINEN LAINKÄYTTÖOIKEUS KUULUU KALIFORNIASSA SIJAITSEVAN SANTA CLARAN PIIRIKUNNAN OIKEUSISTUIMILLE.
  • 13.11 Sopimusmuutokset Kaikki sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisina ja niissä on nimenomaisesti todettava, että ne muuttavat tätä sopimusta.
  • 13.12 Voimaanjäänti Seuraavat kohdat jäävät voimaan tämän sopimuksen raukeamisen tai päättämisen jälkeen: osat 6 (Luottamuksellisuus), 7 (Immateriaalioikeudet ja tuotemerkkiominaisuudet), 9 (Vakuutukset, takuut ja vastuuvapauslausekkeet), 10 (Lopettaminen), 11 (Vahingonkorvaus), 12 (Vastuurajoitus) ja 13 (Muut ehdot).
  • 13.13 Kokonaissopimus Tämä sopimus ja kaikki tässä sopimuksessa viitatut asiakirjat muodostavat osapuolien välisen tätä aihetta koskevan kokonaissopimuksen ja ohittavat kaikki aiemmat ja samanaikaiset tätä aihetta koskevat sopimukset. URL-osoitteessa sijaitsevat ja tässä sopimuksessa viitatut ehdot liitetään täten sopimukseen tällä maininnalla.
  • 13.14 Ristiriitaisten ehtojen tulkinta Jos tämän sopimuksen muodostavien asiakirjojen välillä on ristiriita, asiakirjat pätevät seuraavassa järjestyksessä: sopimus ja URL-osoitteessa sijaitsevat ehdot.
 • 14. Määritelmät
  • Järjestelmänvalvojan tilit tarkoittaa järjestelmänvalvojan tilejä, jotka Google on antanut asiakkaalle palveluiden hallintaa varten. Järjestelmänvalvojan tilien käyttö edellyttää salasanaa, jonka Google tarjoaa asiakkaalle.
  • Hallintakonsoli tarkoittaa Googlen asiakkaalle tarjoamaa verkkotyökalua, jota käytetään raportoinnissa ja joissakin muissa hallintatoiminnoissa.
  • Järjestelmänvalvojat tarkoittaa asiakkaan määrittämää teknistä henkilöstöä, joka hallitsee käyttäjien käyttämiä palveluita asiakkaan puolesta.
  • Mainokset tarkoittaa Googlen käyttäjille näyttämiä verkkomainoksia.
  • Kumppani tarkoittaa yhteisöä, joka suoraan tai epäsuorasti hallitsee osapuolta, on suoraan tai epäsuorasti osapuolen hallitsema tai yhteisessä hallinnassa osapuolen kanssa.
  • Tuotemerkkiominaisuudet tarkoittaa osapuolien mahdollisesti omistamia tuotemerkkejä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia tuotemerkkiominaisuuksia.
  • Luottamukselliset tiedot tarkoittaa yhden osapuolen toiselle osapuolelle tämän sopimuksen nojalla luovuttamia luottamuksellisiksi merkittyjä tietoja tai tietoja, joita normaalisti pidettäisiin luottamuksellisina olosuhteet huomioon ottaen. Asiakkaan tiedot ovat asiakkaan luottamuksellisia tietoja.
  • Asiakkaan tiedot tarkoittaa tietoja, mukaan lukien sähköposti, jotka asiakas tai käyttäjät tarjoavat, tuottavat, lähettävät tai näyttävät palveluissa.
  • Asiakkaan verkkotunnukset tarkoittaa asiakkaan omistamia ja hallinnoimia verkkotunnuksia, joita käytetään palveluiden yhteydessä.
  • Kiireellinen tietosuojaongelma tarkoittaa joko (a) asiakkaan palveluiden käyttöä hyväksyttävää käyttöä koskevan käytännön vastaisesti tavalla, joka voi haitata (i) palveluita, (ii) muiden asiakkaiden palveluiden käyttöä tai (iii) Googlen verkostoa tai palvelimia, joilla palvelut tarjotaan tai (b) kolmannen osapuolen luvatonta palveluiden käyttöä.
  • Käyttäjät tarkoittaa henkilöitä, joiden asiakas antaa käyttää palveluita.
  • Käyttäjätili tarkoittaa Googlen isännöimää tiliä, jonka asiakas on perustanut käyttäjälle palveluiden kautta.
  • Vientivalvontalait tarkoittaa kaikkia soveltuvia viennin ja takaisinviennin valvontalakeja ja säännöksiä, mukaan lukien Yhdysvaltain kauppaministeriön (Department of Commerce) ylläpitämät vientisäännökset (Export Administration Regulations, EAR), Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen avun valvontatoimiston (Treasury Department's Office of Foreign Assets Control) ylläpitämät kauppa- ja talouspakotteet sekä Yhdysvaltain ulkoministeriön (Department of State) ylläpitämät kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset (International Traffic in Arms Regulations, ITAR).
  • Ohjekeskus tarkoittaa Googlen ohjekeskusta, joka on käytettävissä osoitteessa http://www.google.fi/support/a tai muussa Googlen ilmoittamassa URL-osoitteessa.
  • Korkean riskin toimet tarkoittaa esimerkiksi ydinlaitoksiin, ilmavalvontaan tai elämää ylläpitäviin järjestelmiin liittyvää käyttöä, jossa palveluiden käyttö tai epäonnistuminen voisi johtaa kuolemaan, henkilövahinkoon tai ympäristövahinkoon.
  • HIPAA tarkoittaa sairausvakutuksen siirrettävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvää lakia (Health Insurance Portability and Accountability Act) vuodelta 1996, jota tarkistetaan aika ajoin ja kaikkia siihen liittyviä asetuksia.
  • Immateriaalioikeudet tarkoittaa nykyisiä ja tulevia maailmanlaajuisia patenttilain, tekijänoikeuslain, liikesalaisuuksia koskevan lainsäädännön, tavaramerkkilain tai moraalisia oikeuksia koskevan lainsäädännön alaisia oikeuksia ja muita samanlaisia oikeuksia.
  • G Suitein ulkopuoliset palvelut tarkoittaa Googlen tuotteita, jotka eivät ole palveluiden osa mutta joita käyttäjät voivat käyttää antamalla käyttäjätilin kirjautumistietonsa ja salasanansa. Muut kuin G Suite -tuotteet on esitetty URL-osoitteessa http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=fi&answer=181865 tai muussa Googlen ilmoittamassa URL-osoitteessa.
  • Ilmoitussähköpostiosoite tarkoittaa sähköpostiosoitetta, jonka asiakas on määrittänyt vastaanottamaan sähköposti-ilmoituksia Googlelta. Asiakas voi muuttaa tätä sähköpostiosoitetta hallintakonsolin avulla.
  • SDN-lista on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön erikseen nimettyjen kansalaisten luettelo.
  • Palvelusivut tarkoittaa internetsivuja, jotka näyttävät palvelut käyttäjille.
  • Keskeytys tarkoittaa välitöntä palveluiden tai palveluiden osien (soveltuvin osin) käytön keskeyttämistä, jotta palveluita ei voida enää käyttää.
  • Sopimuskausi tarkoittaa sopimuskautta, joka alkaa voimaanastumispäivänä ja jatkuu seuraavista ensin tapahtuvaan: (i) viimeisen palvelukauden loppuun saakka tai (ii) sopimuksen päättämiseen tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla.
  • Kolmannen osapuolen pyyntö tarkoittaa kolmannen osapuolen pyyntöä, jossa pyydetään käyttäjän palveluiden käyttöön liittyviä tietoja. Kolmannen osapuolen pyyntö voi olla laillinen etsintälupa, tuomioistuinpäätös, haaste, muu voimassa oleva lakimääräys tai käyttäjän kirjallinen suostumus tietojen luovuttamiseen.