G Suite (Ücretsiz) Sözleşmesi

G Suite İşletme Sürümü Hizmet Şartları'na gidin
G Suite Eğitim Sürümü Hizmet Şartları'na gidin

Bu G Suite (Ücretsiz) Sözleşmesi ("Sözleşme"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 adresinde ofisleri bulunan bir Delaware kuruluşu Google Inc. ("Google") ve burada belirtilen şartları kabul eden tüzel kişi ("Müşteri") arasında yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, Müşterinin Hizmetlere erişimini ve Hizmetleri kullanımını belirler ve Geçerlilik Tarihi'nde yürürlüğe girecektir. Bu Sözleşme, Müşterinin aşağıdaki "Kabul Ediyorum" düğmesini tıkladığı tarihten ("Geçerlilik Tarihi") itibaren geçerlidir. Sözleşme'yi Müşteri'yi temsilen kabul ediyorsanız: (i) bu şartların ve koşulların işvereniniz veya ilgili tüzel kişi açısından bağlayıcı olmasını sağlayacak eksiksiz yasal yetkiye sahip olduğunuzu; (ii) bu Sözleşme'yi okuduğunuzu ve anladığınızı ve (iii) temsil ettiğiniz tüzel kişilik adına bu Sözleşme'yi kabul ettiğinizi beyan ve temin edersiniz. Müşteri açısından bağlayıcılığı sağlayacak yasal yetkiniz yoksa lütfen aşağıdaki "Kabul Ediyorum" düğmesini tıklamayın. Bu Sözleşme, Müşterinin Hizmetlere erişimini ve kullanımını belirler.

 • 1. Hizmetler.
  • 1.1 Tesisler ve Veri Aktarımı. Müşteri Verilerinin depolanması ve işlenmesi için kullanılan tüm tesisler, Google'ın benzer türdeki kendi verilerini sakladığı ve işlediği tesislerdeki güvenlik standartlarından daha az koruyucu olmamak kaydıyla makul güvenlik standartlarına uygun olacaktır. Google, Müşteri Verilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak, bunların güvenliğini veya bütünlüğünü öngörülen tehditlere ve tehlikelere karşı korumak ve bunları yetkisiz erişimden veya kullanımdan korumak için en azından sektördeki standart sistemleri ve prosedürleri uygulamaya geçirmiştir. Google verdiği Hizmet’in bir parçası olarak, Müşteri Verileri’ni ABD'de veya Google'ın ya da aracılarının tesislerinin bulunduğu başka herhangi bir ülkede saklayabilir veya işleyebilir. Müşteri, Hizmetleri kullanarak Müşteri Verilerinin aktarılmasına, işlenmesine ve depolanmasına izin vermiş olur.
  • 1.2 Değişiklikler.
   • a. Hizmetlere İlişkin Değişiklikler. Google, Hizmetin herhangi bir kısmını, bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zaman değiştirme, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Google'ın Hizmetlerde esasa ilişkin bir değişiklik yapması durumunda ve Müşterinin böyle bir değişiklik konusunda bilgilendirilmeyi seçmiş olması koşuluyla Google, Müşteriyi bilgilendirecektir.
   • Bu Sözleşmeye İlişkin Değişiklikler. Google, bu Sözleşmede yer alan şartlar ve koşullardan herhangi birini veya Hizmeti belirleyen herhangi bir politikayı; yeni politikayı https://gsuite.google.com/intl/tr/terms/standard_terms.html adresinde veya Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL'de yayınlayarak herhangi bir zaman değiştirme ve düzenleme hakkını saklı tutar. Müşteri, bu Sözleşmede yapılan güncellemeleri düzenli olarak incelemekle yükümlüdür. Bu Sözleşmede yapılan değişiklikler ve düzenlemeler, (i) güncellenen şartları Müşterinin çevrimiçi olarak kabul etmesiyle veya (ii) söz konusu şartlar Google tarafından güncellendikten sonra Müşterinin Hizmeti kullanmaya devam etmesiyle bağlayıcı olacaktır.
  • 1.3 Müşteri Alan Adı Sahipliği. Google, Hizmetleri sağlamadan önce Müşterinin Müşteri Alan Adlarının sahibi olduğunu veya bunları denetlediğini doğrulayabilir. Müşteri, Müşteri Alan Adlarının sahibi değilse veya bunları denetlemiyorsa, Google’ın Müşteriye Hizmetleri sağlama zorunluluğu yoktur.
  • 1.4 Reklamlar. Müşteri, Google'ın Hizmetle bağlantılı olarak reklam yayınlayabileceğini kabul eder.
 • 2. Müşteri Yükümlülükleri.
  • 2.1 Uyumluluk. Müşteri, Hizmetleri Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uygun şekilde kullanacaktır. Google zaman zaman mevcut Hizmetlere yeni uygulamalar, özellikler ve işlevler ekleyebilir; bunların kullanımı ise Müşterinin ek şartlarla ilgili sözleşmesine bağlıdır. Ayrıca Google, diğer G Suite Harici Ürünleri (Hizmetlere ek olarak) de Müşteri ve Son Kullanıcıları için G Suite Harici Ürün Şartları ve ürüne özel geçerli Google hizmet şartlarına göre kullanılabilir hale getirecektir. Müşteri G Suite Harici Ürünlerin hiçbirini etkinleştirmek istemiyorsa bunları Yönetici Konsolu'ndan dilediği zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
  • 2.3 Hizmetlerin Müşteri Tarafından Yönetilmesi. Müşteri, Yönetici Konsolu üzerinden, Son Kullanıcı Hesaplarını yönetmek için Yönetici Hesaplarına erişme hakkına sahip bir veya daha fazla Yönetici belirleyebilir. Müşteri şunlardan sorumludur: (a) Şifrenin ve Yönetici Hesaplarının gizliliğini korumak; (b) Yönetici Hesaplarına erişim yetkisi verilecek kişileri belirlemek ve (c) Yönetici Hesaplarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin Sözleşmeye uygun olmasını sağlamak. Müşteri, Google'ın sorumluluklarının Müşteriye sunulan Hizmetlerin dahili yönetimini veya idaresini kapsamadığını ve Google'ın yalnızca bir veri işleyici olduğunu kabul eder. Müşteri; Son Kullanıcıların, özel Son Kullanıcı Hesaplarında kullanmak üzere G Suite Marketplace'ten üçüncü taraf uygulamaları (ayrı şart ve koşullara tabi) ekleyebileceğini veya satın alabileceğini kabul eder.
  • 2.3 Takma Adlar. Müşteri, Alan Adları için "abuse" ve "postmaster" takma adlarına gönderilen e-postaların izlenmesinden, yanıtlanmasından ve diğer işlemlerinden tek başına sorumludur. Ancak Google, Hizmetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını belirlemek üzere Müşteri Alan Adları için bu takma adlara gönderilen e-postaları izleyebilir.
  • 2.4 Son Kullanıcı Onayı. Müşterinin Yöneticileri, Son Kullanıcıların Son Kullanıcı Hesapları dahilinde kullanabildiği verilere erişme, bunları izleme, kullanma veya ifşa etme olanağına sahip olabilir. Müşteri, Son Kullanıcılardan şu işlemler için gereken tüm onayları alacak ve sürdürecektir: (i) Müşterinin bu verilere erişimi, bunları izlemesi, kullanması ve ifşa etmesi ve Google'ın müşteriye bunları gerçekleştirmesini sağlayabilmesi için ve (ii) Google'ın, Hizmetleri sunabilmesi için.
  • 2.5 Yetkisiz Kullanım. Müşteri, Hizmetlerin yetkisiz kullanımını engellemek ve tüm yetkisiz kullanımları sona erdirmek için ticari açıdan makul çabayı gösterecektir. Müşteri, farkına vardığı yetkisiz Hizmet kullanımını veya Hizmetlere erişimi Google'a hemen bildirecektir.
  • 2.6 Kullanım Sınırlamaları. Google yazılı olarak özellikle kabul etmedikçe, Müşteri şunları yapmayacak ve üçüncü tarafların şunları yapmadığından emin olmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir: (a) Hizmetleri üçüncü bir tarafa satmak, yeniden satmak, kiraya vermek veya işlev açısından eş değer faaliyetlerde bulunmak (bu Sözleşmede açıkça yetkilendirilmedikçe); (b) Hizmetler veya herhangi bir bileşeni üzerinde tersine mühendislik işlemleri gerçekleştirmek; (c) Hizmetlerin kullanımıyla veya erişimiyle hizmetin bir yedeğini veya benzer bir hizmet oluşturmaya çalışmak; (d) Hizmetleri Yüksek Riskli Etkinlikler için kullanmak; ya da (e) Hizmetleri, İhracat Kontrol Yasaları ile kontrol edilen Müşteri Verilerini depolamak veya aktarmak üzere kullanmak. HIPAA ile uyumluluktan yalnızca Müşteri sorumludur.
  • 2.7 Üçüncü Taraf İstekleri. Üçüncü Taraf İsteklerini yanıtlamak Müşterinin sorumluluğundadır. Google, yasaların ve Üçüncü Taraf İsteğindeki şartların izin verdiği ölçüde: (a) Müşteriye, bir Üçüncü Taraf İsteği aldığını hemen bildirecek; (b) Müşterinin Üçüncü Taraf İsteğine itiraz etmeye ilişkin makul taleplerine uygun hareket edecek ve (c) Müşteriye, Üçüncü Taraf İsteğine yanıt vermesi için gereken bilgi veya araçları sağlayacaktır. Müşteri ilk olarak Üçüncü Taraf İsteğini yanıtlamak için gereken bilgileri elde etmeye çalışacak ve bu bilgileri makul bir şekilde elde edememesi durumunda Google ile iletişim kuracaktır.
  • 2.8 Kullanım Politikaları ve Sınırları. Müşterinin 1'den fazla Son Kullanıcı Hesabına sahip olmasına izin verilmez. Müşteri, zaman zaman Google'ın talep ettiği şekilde, Hizmet kullanımına ilişkin ek kullanım politikalarına ve sınırlarına uymak zorundadır.
  • 2.9 Son Kullanıcılar. Müşteri; Son Kullanıcıların, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ve Son Kullanıcı Şartları'na uyacağını kabul eder.
 • 3. Ücretler. Müşteri, Google'ın (a) Müşteri veya onun Son Kullanıcıları için belirli ücretlerde isteğe bağlı hizmetler sunabileceğini ya da (b) Hizmetin premium bir sürümünü belirli bir ücrette sunabileceğini kabul ettiği takdirde Hizmet, Müşteriye ücretsiz sunulur. Google dilediği zaman, ücretsiz sürümdeki Hizmeti kesebilir ve Hizmetin yalnızca premium sürümünü sunabilir. Bu durumda Google, bu Sözleşmenin 10. Bölümü'ne uygun şekilde bildirim sağlayacak Müşteri, premium sürüme geçme olanağına sahip olacaktır.
 • 4. Teknik Destek Hizmetleri. Müşteri, Müşterinin veya Son Kullanıcıların Hizmetleri kullanımına ilişkin Son Kullanıcı veya üçüncü taraf sorularını ve şikayetlerini yanıtlamakla yükümlüdür. Google, Müşteri ve onun Son Kullanıcıları için Yardım Merkezi'ni kullanılabilir hale getirecektir.
 • 5. Askıya Alma.
  • 5.1 Son Kullanıcı Hesaplarının Google Tarafından Askıya Alınması. Google, bir Son Kullanıcının Sözleşmeyi ihlal ettiğini tespit ettiği takdirde Müşteriden, geçerli Son Kullanıcı Hesabını Askıya Almasını talep edebilir. Müşteri, Google'ın bir Son Kullanıcı Hesabını Askıya Alma talebini yerine getiremezse bu işlemi Google gerçekleştirebilir. Google tarafından Askıya Alınma süresi; ilgili Son Kullanıcı, Askıya Alınma durumuna neden olan ihlali ortadan kaldırıncaya kadar sürecektir.
  • 5.2 Acil Durum Güvenlik Sorunları. Yukarıda belirtilenler dışında, Acil Durum Güvenlik Sorunu olması durumunda, Google rahatsız edici kullanımı otomatik olarak Askıya Alabilir. Askıya Alma işlemi, Acil Durum Güvenlik Sorununu önlemek veya sona erdirmek için gerekli en kısa sürede en alt düzeyde olacaktır.
 • 6. Gizli Bilgiler.
  • 6.1 Yükümlülükler. Tarafların her biri: (a) Diğer tarafın Gizli Bilgilerini, kendi Gizli Bilgilerini korumak için gösterdiği özen ölçüsünde koruyacaktır ve (b) Gizli Bilgileri, bunları bilmesi gereken ve gizli tutmayı yazılı olarak kabul eden Bağlı Şirketler, çalışanlar ve aracılar dışında kimseye ifşa etmeyecektir. Taraflardan her biri (ve Gizli Bilgilerin ifşa edildiği Bağlı Şirketleri, çalışanları ve aracıları) Gizli Bilgileri yalnızca bu Sözleşmeye istinaden sahip oldukları hakları kullanmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ve bilgileri korumak için makul özen göstererek kullanabilir. Taraflardan her biri, Bağlı Şirketlerinin, çalışanlarının ve aracılarının bu Bölümü ihlal eden tüm faaliyetlerinden sorumludur.
  • 6.2 İstisnalar. Gizli Bilgiler şunları kapsamaz: (a) Gizli Bilgileri alan kişinin zaten bildiği bilgiler; (b) bilgiyi alan kişinin kusuru olmaksızın kamuya açık hale gelen bilgiler; (c) bilgiyi alan kişinin kendisi tarafından bağımsız olarak üretilen bilgiler veya (d) bilgiyi alan kişiye başka bir tarafın haklı şekilde verdiği bilgiler.
  • 6.3 İfşa Talebi. Taraflardan her biri diğerinin Gizli Bilgilerini yasalar uyarınca talep edilmesi durumunda ve ancak, yasal olarak izin verilmesi halinde, (a) diğer tarafa bildirimde bulunmak için ticari olarak makul çabayı gösterdikten ve (b) diğer tarafa ifşa talebine itiraz etme olanağı verdikten sonra ifşa edebilir.
 • 7. Fikri Mülkiyet Hakları; Marka Özellikleri.
  • 7.1 Fikri Mülkiyet Hakları. Bu Sözleşme, burada açıkça belirtilmediği sürece taraflardan hiçbirine, diğerinin içerik veya fikri mülkiyet hakkı üzerinde örtülü veya başka türlü bir hak vermemektedir. Taraflar arasında, Müşteri Verilerinin tüm Fikri Mülkiyet Hakları Müşteriye; Hizmetlere ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Hakları Google'a aittir.
  • 7.2 Marka Özelliklerinin Görüntülenmesi. Google, Müşteri tarafından yetkilendirildiği Müşteri Marka Özelliklerini (söz konusu yetkilendirme Marka Özelliklerinin Hizmetlere yüklenmesiyle sağlanır) Hizmet Sayfalarının belirlenen alanlarında gösterebilir. Müşteri bu kullanımın niteliğini Yönetim Konsolu'nu kullanarak belirleyebilir. Google ayrıca Hizmetlerin Google tarafından verildiğini belirtmek için Google Marka Özelliklerini Hizmet Sayfalarında görüntüleyebilir. Tarafların her biri diğer tarafın Marka Özelliklerini söz konusu tarafın önceden yazılı iznini almadan bu Sözleşmeyle izin verilen kapsam dışında görüntüleyemez veya kullanamaz.
  • 7.3 Marka Özellikleri Sınırlandırması. Herhangi bir tarafın Marka Özellikleri, ancak bu Marka Özellikleri’nin Fikri Mülkiyet Haklarını elinde bulunduran tarafın lehine kullanılabilir. Taraflardan her biri bu Sözleşmeye istinaden diğerinden, önceden yazılı bildirimde bulunarak ve kullanımın durdurulması için makul bir süre tanıyarak, kendisine ait Marka Özelliklerinin kullanma hakkını geri alabilir.
 • 8. Tanıtım. Müşteri; Google'ın, Google müşterileri listesinde, çevrimiçi olarak veya tanıtım malzemelerinde Müşteri adını ve Marka Özelliklerini bulundurabileceğini kabul eder. Müşteri ayrıca Google'ın, Müşteriye sözlü bir şekilde bu Sözleşmenin konusu olan Google ürünlerinin ve hizmetlerinin müşterisi olarak atıfta bulunabileceğini de kabul eder. Bu bölüm, Bölüm 7.3'e tabidir (Marka Özelliklerinin Sınırlandırılması).
 • 9. Beyanlar, Garantiler ve Sorumluluk Reddi Beyanları.
  • 9.1 Beyanlar ve Garantiler. Her iki taraf da bu Sözleşmeyi kabul etmek için gereken her türlü hak ve yetkiye sahip olduğunu beyan ve temin eder. Her iki taraf da Hizmetlerin temel hazırlığı ve kullanımı için geçerli olan yasaların ve düzenlemelerin (geçerli güvenlik ihlali bildirim yasası dahil olmak üzere) tamamına uygun hareket edeceğini kabul eder.
  • 9.2 Sorumluluk Reddi Beyanları. GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BURADA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, TARAFLARIN HİÇBİRİ, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR KULLANIMA UYGUNLUK VE HAK İHLALİ BULUNMAMASI DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK, ÖRTÜLÜ, YASAL VEYA FARKLI BİR ŞEKİLDE BAŞKA HİÇBİR TÜRDEN HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. GOOGLE, HİZMET TARAFINDAN VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA ERİŞİM SAĞLANAN HİÇBİR İÇERİK VEYA BİLGİYE İLİŞKİN BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. MÜŞTERİ, HİZMETLERİN BİR TELEFON HİZMETİ OLMADIĞINI VE ACİL ARAMALAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE GENEL AKTARMALI TELEFON ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN GÖRÜŞME YAPMA ÖZELLİĞİ BULUNMADIĞINI KABUL EDER.
 • 10. Fesih.
  • 10.1 Müşteri Tarafından. Müşteri, Hizmet kullanımını herhangi bir zaman sona erdirebilir.
  • 10.2 Google Tarafından. Müşteri, Google'ın herhangi bir nedenle herhangi bir zaman bu Sözleşmeyi feshedebileceğini ve/veya Hizmet hükümlerinin bir kısmını veya tamamını feshedebileceğini kabul eder. Yukarıda belirtilenler dışında Google ilgili yasalar uyarınca, (i) Müşterinin Sözleşmeyi ihlal ettiğine veya (ii) Hizmet sunmaya devam etmenin ticari olarak elverişsiz olduğuna karar verdiğinde Hizmeti feshetmeden veya askıya almadan en az (30) gün önce bunu Müşteriye bildirecektir ve bu dönem sonunda da Hizmeti derhal feshedebilecektir.
  • 10.3 Fesih Sonuçları. Bu Sözleşmenin feshedilmesi durumunda: (i) Bir tarafın diğerine verdiği haklar derhal geçersiz kılınır (bu Bölümde belirtilenler hariç); (ii) Google Müşteriye, Müşteri Verilerini ticari olarak makul bir süre için dışa aktarma ve bu verilere erişme izni verir ve (iii) ticari olarak makul sürenin bitiminde Google, etkin sunucularındaki, Müşteri Verilerine işaret eden öğeleri kaldırarak ve zaman içinde üzerine yazarak silecektir.
 • 11. Tazminat. Müşteri Google’ı üçüncü tarafların aşağıdakilerle ilgili taleplerinden kaynaklanan tüm sorumluluk, zarar ve masraflar (uzlaşma masrafları ve makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) için tazmin etmeyi ve bunlardan masun tutmayı kabul eder: (i) Müşteri Verileri veya Müşteri Alan Adları ile ilgili olarak; (ii) Müşteri Marka Özellikleri'nin üçüncü bir tarafın herhangi bir patent, telif hakkı, ticari sır veya ticari marka hakkını ihlal etmesi ile ilgili olarak veya (iii) Müşterinin, Hizmetleri Sözleşmeyi ihlal edecek şekilde kullanması ile ilgili olarak. Tazminat talep eden taraf iddiasını zaman kaybetmeden diğer tarafa bildirecek ve iddiayı desteklemek için diğer tarafla işbirliği yapacaktır. Tazmin eden taraf, aşağıdakiler hariç savunma üzerinde tam yetki ve salahiyete sahiptir: (a) Tazminat talep eden tarafın sorumluluk kabul etmesini veya para ödemesini gerektiren herhangi bir uzlaşma, söz konusu tarafın yazılı onayını gerektirir; böyle bir onay makul olmayan bir şekilde bekletilemez veya geciktirilemez ve (b) diğer taraf masrafları kendine ait olmak üzere kendi danışmanıyla savunmada yer alabilir.
 • 12. Sorumluluğun Sınırlandırılması.
  • 12.1 Dolaylı Sorumluluğun Sınırlandırılması. TARAFLARIN HİÇBİRİ BU SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN, GELİR KAYBINDAN VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA CEZAİ TAZMİNAT GEREKTİREN ZARARLARDAN, ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞINI ÖNCEDEN BİLİYOR OLSUN VEYA OLMASIN YA DA BU OLASILIĞI BİLMESİ GEREKSE DAHİ VE DOLAYLI ZARARLAR TELAFİ EDİLMESE BİLE, SORUMLU DEĞİLDİR.
  • 12.2 Sorumluluk Miktarının Sınırlandırılması. TARAFLARIN HİÇBİRİ BU SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN BİN DOLARDAN (1000 ABD DOLARI) DAHA FAZLA BİR MİKTAR İÇİN SORUMLU TUTULAMAZ.
  • 12.3 Sınırlandırma İstisnaları. Bu sorumluluk sınırlandırmaları geçerli yasa tarafından izin verildiği ölçüde tamamen geçerlidir ancak gizlilik yükümlülüklerinin ihlal edilmesi, taraflardan birinin karşı tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumları veya tazminat yükümlülükleri için geçerli değildir.
 • 13. Muhtelif Hükümler.
  • 13.1 Bildirimler. Aksi burada belirtilmedikçe; (a) tüm bildirimler yazılı olarak ve tarafın hukuk departmanına ve birincil irtibat kişisine hitaben gönderilmelidir, (b) ancak şu koşullarla teslim edilmiş sayılacaktır: (i) Özel kurye, gece kuryesi ile gönderildiğinde yazılı alındı belgesi ile doğrulandığı takdirde veya alındı doğrulaması olmadan gönderilmişse alındığı takdirde; (iv) faksla veya e-postayla gönderildiğinde alındığı otomatik alındı belgesi veya elektronik günlük belgeleriyle doğrulandığı takdirde.
  • 13.2 Devretme. Tarafların hiçbiri, diğerinin yazılı onayı olmadan bu Sözleşmenin herhangi bir bölümünü, Bağlı Şirkete olması dışında, devredemez veya aktaramaz, ancak şu durumlar istisnadır: (a) Devralanın yazılı olarak bu Sözleşmenin şartlarının kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul etmesi ve (b) devreden tarafın, devirden önce Sözleşmeye istinaden ortaya çıkan yükümlülüklerinden sorumlu olmaya devam etmesi. Diğer her türlü devir ve aktarma girişimi geçersizdir.
  • 13.3 Yönetim Değişikliği. Herhangi bir yönetim değişikliği durumunda (örneğin hisse alımı veya satışı, birleşme veya diğer şirket işlemleri): (a) Yönetim değişikliğine konu olan taraf yönetim değişikliğini izleyen otuz gün içinde diğer tarafa yazılı bildirimde bulunacaktır ve (b) diğer taraf yönetim değişikliği ile (a) fıkrasında bahsedilen yazılı bildirimi almasını izleyen otuz gün arasındaki sürede istediği zaman bu Sözleşme’yi derhal feshedebilir.
  • 13.4 Mücbir Sebep. Tarafların hiçbiri makul olarak kontrolü dışındaki bir durum nedeniyle (örneğin doğal afet, savaş, terör olayları, isyan, çalışma koşulu, devlet tedbiri ve İnternet arızaları) ortaya çıkan performans yetersizliğinden sorumlu değildir.
  • 13.5 Feragat Teşkil Etmeme. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaması bir feragat teşkil etmez.
  • 13.6 Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz olarak görülmesi durumunda, kalan Sözleşme hükümleri tam olarak yürürlükte kalır.
  • 13.7 Temsilci Olmaması. Taraflar sözleşmeli firmalardır ve bu Sözleşme bir aracılık, ortaklık veya ortak girişim teşkil etmez.
  • 13.8 Üçüncü Taraf Lehtarların Olmaması. Bu Sözleşmede üçüncü taraf lehtar yoktur.
  • 13.9 Ayni Telafi. Bu Sözleşme’deki hiçbir husus taraflardan herhangi birinin ayni telafi talep etmesine engel teşkil etmez.
  • 13.10 Geçerli Yasa. Bu Sözleşme, eyaletin ihtilaf durumundaki egemen yasa seçimi hariç California yasalarına tabidir. TARAFLAR, BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIKTA CALIFORNIA EYALETİNİN SANTA CLARA İLİNDE BULUNAN MAHKEMELERİN KİŞİSEL VE MÜNHASIR YARGILAMA ALANINA TABİ OLMAYI KABUL EDER.
  • 13.11 Değişiklikler. Tüm değişiklikler yazılı olarak yapılmalı ve bu Sözleşme üzerinde değişiklik yapıldığını açıkça ifade eden bir ibare içermelidir.
  • 13.12 Devamlılık. Şu bölümler bu Sözleşmenin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalacaktır: Bölüm 6 (Gizlilik), 7 (Fikri Mülkiyet Hakları; Marka Özellikleri), 9 (Beyanlar, Garantiler ve Sorumluluk Reddi Beyanları), 10 (Fesih), 11 (Tazminat), 12 (Yükümlülüğün Sınırlandırılması) ve 13 (Muhtelif Hükümler).
  • 13.13 Sözleşmenin Tamamı. Bu Sözleşme ve burada referans gösterilen tüm dokümanlar tarafların konuyla ilgili anlaşmaya vardıkları hususların tamamını oluşturur ve konuyla ilgili daha önce veya aynı zamanda hazırlanan sözleşmelerin üzerindedir. Bir URL'de yer alan ve bu Sözleşmede referans gösterilen şartlar da bu madde ile Sözleşmeye dahil edilmiştir.
  • 13.14 İhtilafa Yol Açan Maddelerin Yorumlanması. Bu Sözleşmeyi oluşturan dokümanlar arasında bir ihtilaf olması durumunda dokümanların öncelik sırası şu şekildedir: Sözleşme ve herhangi bir URL’de bulunan şartlar.
 • 14. Tanımlar.
  • "Yönetici Hesapları", Hizmetlerin yönetilmesi için Müşteriye Google tarafından sağlanan yönetici hesaplarıdır. Yönetici Hesaplarının kullanılması için Google’ın Müşteriye sağlayacağı şifre gereklidir.
  • "Yönetici Konsolu", raporlama veya belirli diğer yönetim işlevleri için kullanılmak üzere Google tarafından Müşteriye sağlanan çevrimiçi araçtır.
  • "Yöneticiler", Hizmetleri Müşteri adına Son Kullanıcılar için yöneten ve Müşteri tarafından görevlendirilen teknik personeldir.
  • "Reklamlar" Google tarafından Son Kullanıcılara gösterilen çevrimiçi reklamlardır.
  • "Bağlı Şirket", bir tarafın doğrudan veya dolaylı olarak denetlediği ya da söz konusu tarafın denetimindeki tüzel kişiliktir.
  • "Marka Özellikleri", tarafların her birine ait olan ve ilgili tarafça belirli dönemlerde koruma altına alınmış olan ticari adlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleridir.
  • "Gizli Bilgiler", bir tarafın diğer tarafa bu Sözleşme kapsamında ifşa ettiği, gizli olduğu belirtilmiş veya durumu gereğince gizli olarak addedilecek bilgidir. Müşteri Verileri, Müşterinin Gizli Bilgileridir.
  • "Müşteri Verileri", e-postalar dahil olmak üzere Müşteri veya Son Kullanıcılar tarafından Hizmetler aracılığıyla sağlanan, oluşturulan, aktarılan veya görüntülenen verilerin tamamıdır.
  • "Müşteri Alan Adları", Müşterinin sahip olduğu veya denetlediği alan adlarıdır; bunlar, Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılacaktır.
  • "Acil Durum Güvenlik Sorunu" (a) Bir Müşterinin Hizmetleri Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını ihlal ederek (i) Hizmetleri; (ii) diğer müşterilerin Hizmetleri kullanmasını veya (iii) Hizmetleri sağlamak için kullanılan Google ağını veya sunucularını sekteye uğratması durumudur ya da (b) üçüncü tarafların Hizmetlere yetkisiz erişimidir.
  • "Son Kullanıcılar", Müşterinin, Hizmetleri kullanmalarına izin verdiği kişilerdir.
  • "Son Kullanıcı Hesabı"; Son Kullanıcı için, Hizmetler aracılığıyla Müşteri tarafından oluşturulan, Google'ın barındırdığı bir hesaptır.
  • "İhracat Kontrol Yasaları", ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen İhracat Yönetim Düzenlemeleri ("EAR"), ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Bürosu tarafından yürütülen ticari ve ekonomik yaptırımlar ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Silah Trafiği Mevzuatı ("ITAR") dahil olmak üzere, ihracat ve yeniden ihracat denetimi ile ilgili geçerli tüm kanunlar ve düzenlemelerdir.
  • "Yardım Merkezi", http://www.google.com/support/a adresinden veya Google'ın sağlayabileceği diğer bir URL'den erişilebilen Google yardım merkezidir.
  • "Yüksek Riskli Etkinlikler"; nükleer tesis, hava trafiği kontrolü veya yaşam destek sistemlerinin işletilmesi gibi Hizmetlerin arıza yapmasının ölüme, kişisel yaralanmaya veya çevreye hasar verilmesine neden olabileceği kullanımlardır.
  • "HIPAA", zaman zaman değiştirilebilen 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası ve bununla ilgili tüm düzenlemelerdir.
  • "Fikri Mülkiyet Hakları"; patent kanunu, telif hakkı kanunu, ticari sır kanunu, ticari marka kanunu, manevi haklar kanunu kapsamında dünya çapında mevcut olan ve gelecekte geçerli olacak haklar ve diğer benzer haklardır.
  • "G Suite Harici Ürünler", Hizmetlerin bir parçası olmayan ancak Son Kullanıcı Hesabı girişi ve şifresini kullanarak Son Kullanıcılar tarafından erişilebilen Google ürünleridir. G Suite Harici Ürünler şu URL'de veya Google'ın sağlanabileceği diğer bir URL'de verilmiştir:http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=tr&answer=181865.
  • "Bildirim E-posta Adresi" Müşteri tarafından Google'dan e-posta bildirimleri almak üzere belirlenmiş e-posta adresidir. Müşteri bu adresi Yönetici Konsolu'ndan değiştirebilir.
  • "SDN Listesi", ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Şahıslar (Specially Designated Nationals) listesidir.
  • "Hizmet Sayfaları", Hizmetleri Son Kullanıcılara gösteren web sayfalarıdır.
  • "Askıya Alma", Hizmetlerin kullanılmasını önlemek için Hizmetlere veya Hizmet bileşenlerine (hangisi geçerliyse) erişimin derhal devre dışı bırakılmasıdır.
  • "Süre"; Sözleşmenin, Geçerlilik Tarihinde başlayacak ve (i) son Hizmet Süresinin sonuna kadar ya da (ii) Sözleşme burada belirtildiği şekilde feshedilene kadar (hangisi daha önce gerçekleşirse) devam edecek olan süresidir.
  • "Üçüncü Taraf İsteği", Son Kullanıcının Hizmetleri kullanmasıyla ilgili kayıtların üçüncü bir tarafça istenmesidir. Üçüncü Taraf İstekleri yasal arama emri, mahkeme kararı, mahkeme celbi veya geçerli diğer yasal emirler veya Son Kullanıcının ifşa için yazılı rızası şeklinde olabilir.