Retningslinjer for akseptabel bruk av G Suite

Bruken av tjenestene er underlagt disse retningslinjene for akseptabel bruk («AUP»).

Termene som ikke er definert her, skal ha den betydningen som er oppgitt i den gjeldende kontrakten («avtalen») mellom kunden, forhandleren eller en annen autorisert bruker («du/deg») og Google.

Du samtykker i at du ikke skal bruke, eller tillate tredjeparter eller sluttbrukerne dine å bruke, tjenestene for

 • å generere eller legge til rette for uønsket kommersiell e-post.
 • å krenke eller oppmuntre til krenkelse av andres juridiske rettigheter.
 • å bruke tjenestene til noe ulovlig, krenkende, lovstridig, injurierende eller straffbart.
 • å distribuere virus, ormer, trojanske hester, ødelagte filer, svindelmeldinger eller andre elementer med destruktivt eller villedende innhold, med hensikt.
 • å vanskeliggjøre bruk av tjenestene, eller utstyret som brukes til å levere tjenestene, for kunder, autoriserte forhandlere eller andre autoriserte brukere.
 • å endre, deaktivere, påvirke eller omgå noen aspekter ved tjenestene.
 • å teste eller reverskonstruere tjenestene for å finne begrensninger eller sårbarheter eller for å omgå filtreringsmulighetene.
 • å gi flere mennesker tilgang til individuelle brukerkontoer annet enn via delegasjonsfunksjonene som tilbys i Tjenestene.
 • å lage brukerkontoer som er tilordnet bedriftsfunksjoner i stedet for mennesker i den hensikt å dele filer innenfor eller utenfor domenet.
 • å videreselge brukerkontoer eller deler av disse som en del av et kommersielt produkt som tilbys til tredjepart.
 • å ta opp lyd- eller videokommunikasjon uten tillatelse, hvis slik tillatelse kreves i henhold til gjeldende lover og forskrifter (kunden har eneansvaret for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter i de relevante virkekretsene).

Hvis du bruker G Suite for utdanning, samtykker du i å bruke tjenestene eller eventuelle tilleggstjenester som er gjort tilgjengelige for brukerne, kun til undervisningsformål og i samsvar med autorisasjonen du har fått fra skolen din. Skolen din må innhente samtykke fra foresatte til innsamling og bruk av personopplysninger i tilleggstjenestene brukerne skal få tilgang til, før skolen gir brukere under 18 år tillatelse til å bruke de tjenestene.

Hvis du ikke overholder disse retningslinjene («AUP»), kan det føre til suspensjon eller oppsigelse – eller begge deler – av tjenestene i henhold til avtalen.