Arkusze

Pracuj wspólnie z innymi nad analizą danych w inteligentnych arkuszach kalkulacyjnych

  • Pracuj nad tym samym arkuszem kalkulacyjnym jednocześnie z innymi członkami zespołu. Przeprowadzaj obliczenia za pomocą formuł – prostych lub zaawansowanych. Wszystkie wprowadzane zmiany są zapisywane automatycznie.
Rozpocznij Kontakt z nami

W prosty sposób przeprowadzaj analizy danych dzięki zaawansowanym funkcjom

Wizualizuj dane na wykresach, twórz tabele przestawne i stosuj filtry. Korzystaj z przycisku Przeglądaj, by automatycznie wyświetlać trendy i wzorce w danych w arkuszu kalkulacyjnym.

Pracuj z plikami programu Excel i innymi formatami plików

Importuj arkusze kalkulacyjne w innych formatach, np. jako pliki programu Excel, błyskawicznie umożliwiając ich edytowanie i zapewniając wszystkim współpracownikom dostęp do nich w Arkuszach. Pliki z Arkuszy możesz wyeksportować w dowolnym formacie, w tym .xlsx, .csv, .html, .ods czy .txt.

Korzystaj z arkuszy kalkulacyjnych w dowolnym miejscu i o każdej porze

Twórz, edytuj i udostępniaj arkusze kalkulacyjne na dowolnym urządzeniu – gdziekolwiek akurat się znajdujesz. Pracy w Arkuszach nie musisz przerywać, nawet gdy utracisz połączenie z internetem.

Komentowanie, czat i edytowanie w czasie rzeczywistym

Możesz dawać poszczególnym osobom lub grupom uprawnienia do edytowania, wyświetlania lub komentowania arkuszy kalkulacyjnych. Możliwa jest jednoczesna praca kilku osób – wprowadzane zmiany są widoczne w czasie rzeczywistym. Nie ma potrzeby wielokrotnego wysyłania i odsyłania plików.

Łatwe w użyciu formularze zintegrowane z arkuszami kalkulacyjnymi

Twórz ankiety i umieszczaj je w witrynie lub rozsyłaj kwestionariusze wśród współpracowników. Dane z wypełnianych formularzy trafiają bezpośrednio do Arkuszy Google, gdzie można je przeglądać i analizować.

Dodatki jeszcze bardziej zwiększają funkcjonalność Arkuszy

Programiści z innych firm tworzą i udostępniają narzędzia, które umożliwiają dodatkowe formatowanie, pozwalają korzystać z reguł przepływu pracy i dodają inne funkcje. Możesz też tworzyć własne dodatki i używać ich w swojej domenie.

Możemy monitorować potencjalnych klientów i zarządzać nimi w Arkuszach Google, co pozwoliło nam zwiększyć liczbę konwersji o 30%

David Bullock

YETI Coolers

Najważniejsze pytania na temat Arkuszy

Jakie formuły są obsługiwane w Arkuszach Google?

Arkusze Google obsługują formuły w komórkach, które zwykle pojawiają się w większości komputerowych pakietów arkuszy kalkulacyjnych. Za pomocą tych formuł można tworzyć funkcje służące do wykonywania operacji na danych oraz obliczania ciągów znaków i wartości liczbowych.

Czy w Arkuszach Google można używać skrótów?

Tak. W Arkuszach Google dostępnych jest wiele skrótów klawiszowych, które są zawsze włączone. Najprawdopodobniej są one zbliżone do skrótów, których normalnie używasz.

Czy mogę zamienić inne arkusze kalkulacyjne na format Arkuszy Google?

Tak. Wiele różnych typów plików można zamienić na format Arkuszy Google. Oryginalny plik pozostanie niezmieniony.