G Suite for helsetjenester

Sikre produktivitetsverktøy som hjelper deg å hjelpe andre

Gi pasientene rask og effektiv behandling samtidig som du overholder strenge regelverk som HIPAA.

Gi tilgang til pasientinformasjon på en måte som er i samsvar med HIPAA

 • Lagre filer med pasientdata i et HIPAA-kompatibelt repositorium i Google Disk.
 • Beskytt dataene ved hjelp av Googles verktøy for administrering av mobilenheter samt kryptering.
 • Gi autoriserte medarbeidere tilgang til informasjonen via alle enheter som administreres av bedriften.
 • Du kan enkelt søke etter og finne informasjonen du trenger og er autorisert til å lese, ved hjelp av Cloud Search.

Effektiviser prosesser ved å gjøre virksomheten papirløs

 • Samarbeid mer effektivt ved å dele røntgenbilder, CT-undersøkelser og tale- og videomeldinger som digitale filer (på opptil 5 TB hver) i Disk.
 • Få tilgang til filer via Googles sikre miljø for å minimere begrensningene forbundet med EPJ-apper.
 • Unngå inkonsekvente og utdaterte dokumentversjoner.

Opprett en informasjonsportal for viktige oppdateringer og dokumenter

 • Flytt all intern kommunikasjon og alle kunngjøringer, oppdateringer av retningslinjer samt opplæringsmateriell til Disk.
 • Lag linker til alt fra et Google-nettsted som er enkelt å opprette.
 • Angi tilgang for alle ansatte – eller bare en bestemt gruppe.

Gjør pasientopplevelsen bedre med rask og enkel behandling

 • Start hvert besøk med å be pasientene om å fylle ut opplysningene sine i nettbaserte undersøkelser i Google Skjemaer.
 • Skjemadata sendes direkte til Google-regneark der leger og sykepleiere kan legge til sine egne notater.
 • Ansatte kan se informasjonen i sanntid og straks følge den opp med pasientene.

Mobile helsetjenester på en enklere måte

 • Oppbevar pasientinformasjon i Google-dokumenter, -regneark eller andre filer som lagres i Google Disk.
 • Du kan lese og oppdatere informasjonen uansett hvor du er, via datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner.
 • Få mer samtaletid med eksterne pasienter ved hjelp av videosamtaler i Google Hangouts.

Helsetjenester businesses across the globe have gone Google.
See their stories.

Roche-gruppen

Les om hvordan Roche-gruppen gir mer enn 90 000 ansatte mulighet til å samarbeide overalt.

web Read article
expand_more

Try G Suite for free