Drive

Lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ tệp dễ dàng

Lưu tất cả công việc của bạn ở một nơi an toàn với tính năng lưu trữ tệp trực tuyến. Truy cập công việc của bạn bất cứ khi nào bạn cần, từ máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Nhận dung lượng lưu trữ tùy theo nhu cầu của bạn

30GB bộ nhớ cho mỗi người dùng được chia sẻ trên DriveGmail nên bạn sẽ có rất nhiều dung lượng cho dữ liệu của mình. Nếu không đủ, bạn có thể mua gói bộ nhớ không giới hạn với giá 10 đô la/người dùng/tháng. Tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB cho mỗi người dùng.

Nhận dung lượng lưu trữ tùy theo nhu cầu của bạn

Đồng bộ hóa tất cả hoặc một số tệp vào thư mục được chỉ định trên máy tính của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện cục bộ sẽ được tự động phản chiếu trong Drive và ngược lại.

Xem các tệp mà không phải mua thêm phần mềm

Bạn cần mở tệp nhưng lại không cài đặt phần mềm thích hợp? Xem hơn 40 định dạng tệp phổ biến với Drive, bao gồm video, hình ảnh, tài liệu, bảng tính Microsoft Office và PDF.

Tìm kiếm được hỗ trợ bởi Google

Không còn phải tìm kiếm điên cuồng những tài liệu quan trọng bị chôn vùi trong các thư mục. Chỉ cần nhập một số từ khóa để tìm ra tệp thích hợp trong vài giây, ngay cả khi đó là hình ảnh hay bản PDF ghi chú viết tay.

Kiểm soát chia sẻ dễ quản lý

Giữ riêng tư các tệp cho đến khi bạn quyết định chia sẻ chúng. Cấp quyền tải xuống, chỉnh sửa, nhận xét hoặc xem, tránh nhiều phiên bản và hợp nhất tệp.

Kiểm soát chia sẻ dễ quản lý

Sử dụng hàng trăm ứng dụng tích hợp, bao gồm DocuSign cho chữ ký điện tử, LucidCharts cho các mô hình và Smartsheets cho quản lý dự án để thực hiện mọi việc ngay từ Drive.

Các câu hỏi thường gặp về Drive

Tôi có thể tải lên Drive những loại tệp nào?

Bạn có thể tải mọi loại tệp lên Google Drive và chuyển đổi một số loại tệp nhất định sang định dạng tài liệu Google dựa trên web: Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.

Tôi có bao nhiêu bộ nhớ với Google Drive?

Mỗi người dùng nhận được 30GB bộ nhớ được chia sẻ trên Gmail và Google Drive với giá 3 đô la/người dùng/tháng hoặc bộ nhớ không giới hạn với giá 10 đô la/người dùng/tháng (tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB/người dùng).

Phiên bản Drive phải trả tiền có gì khác biệt?

Phiên bản Drive trả phí cho bạn quyền sử dụng bộ nhớ bổ sung (gấp đôi bộ nhớ Gmail cá nhân), hỗ trợ 24/7, chia sẻ kiểm soát và báo cáo nâng cao. Với 7 đô la thêm cho mỗi người dùng/tháng, bạn có thể nâng cấp lên bộ nhớ không giới hạn (tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB/người dùng).