Vanlige spørsmål om G Suite

Er du G Suite-kunde allerede? Gå til brukerstøttesiden vår.

Sikkerhet

 • Hvordan beskytter Google informasjonen min og forhindrer uautorisert tilgang til dataene mine?

  G Suite er utvilet helt fra grunnen av. Gjennom hele prosessen har det vært fokus på å redusere truslene som er spesifikt forbundet med skybaserte systemer. Googles standarder for ytelse og pålitelighet gjelder for bedrifter, skoler og offentlige institusjoner over hele verden.

  Vi kan tilby kundene våre unike sikkerhetsfordeler takket være teknologien, størrelsen og fleksibiliteten som er forbundet med infrastrukturen vår. Vi har et enormt nettverk med datasentre som er basert på spesialutviklede tjenere som kjører våre egne operativsystemer, noe som gir best mulig sikkerhet og ytelse. Fordi Google har kontroll over hele maskinvarestakken, har vi mulighet til raskt å respondere på trusler som måtte oppstå.

  Hos Google har vi egne sikkerhetsspesialister som jobber med å beskytte dataene deres – blant disse er noen av verdens fremste eksperter på datasikkerhet. I likhet med alle de andre Google-teamene, arbeider dette teamet kontinuerlig med å skape nye muligheter og gjøre fremtiden enda sikrere – ikke bare for Googles milliarder av brukere, men også for bedriftsorganisasjoner.

  Google har en enestående merittliste for vern av brukerdata. Vi beskytter disse dataene mot inntrengning både eksternt og internt. I tillegg begrenser og overvåker vi all intern tilgang til brukerdataene. Den lille gruppen ansatte som har tilgang, blir underlagt strenge autentiseringstiltak, detaljert logging og skanning av aktiviteter via logganalyser for å oppdage upassende tilgang.

  Det er denne enestående kombinasjonen av mennesker, teknologi og smidighet som sikrer at dataene dine er trygge hos Google. Gå til det åpne infodokumentet («white paper») om G Suite og sikkerhet hvis du vil ha mer informasjon.

 • Opererer G Suite i tråd med gjeldende regelverk og krav som er akuelle for min bedrift?

  Google har utformet G Suite i henhold til svært strenge standarder for personvern og sikkerhet, på grunnlag av gode fremgangsmåter for bransjen. Dette hjelper kundene våre med å håndtere kravene, lovene og reglene de må overholde. Google har sterke kontraktforpliktelser angående eierskap av data, databruk, sikkerhet, åpenhet og ansvar.

  Google blir regelmessig kontrollert av uavhengige tredjeparter. Disse uavhengige kontrollørene inspiserer kontrollene vi bruker på datasentrene våre, i infrastrukturen vår og i den generelle driften. Her er noen eksempler på slike revisjoner og standarder:

  SOC1™, (SSAE-16/ISAE-3402), SOC2™, SOC3™, ISO27001, ISO 27018:2014 og FedRAMP.

  Finn ut mer om sertifiseringene våre på siden om sikkerhet og tillit.

  Mange G Suite-tjenester er også i samsvar med HIPAA (U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act).

  G Suite for utdanning kan brukes i overensstemmelse med lover og forordninger som er relevante for skoler.

 • Er G Suite HIPAA-kompatibelt?

  G Suite støtter kunders overholdelse av U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), som styrer sikring, bruk og avsløring av vernet helseinformasjon (PHI). Kunder som må overholde HIPAA, og som ønsker å bruke G Suite til PHI-behandling eller -lagring, kan undertegne et tillegg for bedriftspartnere med Google. Se mer informasjon om overholdelse av HIPAA med G Suite.

 • Hvordan reagerer Google på forespørsler fra myndighetene om å få utlevert data?

  Når det gjelder det å levere ut data i henhold til juridiske forespørsler, baserer vi oss på respekt for personvernet og at dataene du lagrer hos Google, skal være sikre. Når vi mottar slike forespørsler, blir de gransket av teamet vårt for å sikre at de overholder juridiske krav og Googles retningslinjer. For at Google skal levere ut dataene, må forespørselen generelt sett være skriftlig, signert av en autorisert representant for organet som ber om dataene, og utstedt i henhold til en relevant lov eller forskrift. Hvis vi mener at en forespørsel er for omfattende, kommer vi til å forsøke å få den innsnevret. Du finner mer informasjon i Googles innsynsrapport.

 • Krypterer Google dataene mine?

  Kjernekundedata som lastes opp eller opprettes i G Suite-tjenestene, blir kryptert mens tjenestene er inaktive. Du finner mer informasjon i denne brukerstøtteartikkelen.

  Denne krypteringen skjer mens dataene skrives til disken, uten at kunden må gjøre noe. Google krypterer data med forskjellige krypteringsnøkler, selv hvis de tilhører samme kunde. Dataene krypteres med 128-bit eller sterkere AES (Advanced Encryption Standard).

  Google krypterer kjernedata fra G Suite også mens de blir overført – uansett om de sendes via Internett mellom kunden og Google eller mellom datasentre internt hos Google. Vi krypterer disse dataene mellom Google og kundene våre via HTTPS med fremoverrettet hemmelighold («perfect forward secrecy»).

 • Må jeg bruke verktøy fra tredjeparter for å sikre dataene mine i Google?

  Google tilbyr sikkerhetsfunksjonene de fleste kunder trenger, direkte i G Suite. Hvis du kjøper Business- eller Enterprise-utgaven av G Suite, får du enkelte tilleggsfunksjoner for sikkerhet, blant annet avansert revisjon av Google Disk og administrering av sikkerhetsnøkler, skalert etter bedriftens behov. For alle avtaletypene har G Suite-administratorer full kontroll og oversikt over systemkonfigurasjonen og appene via administrasjonskonsollen – uansett hvor stor eller liten organisasjonen er.

  Administratorer har til enhver tid rask tilgang til avanserte verktøy, for eksempel autentiseringsfunksjoner som 2-trinns bekreftelse og global pålogging, og sikkerhetsinnstillinger for e-post, for eksempel pålagt bruk av sikker transport (TLS), administrering av informasjonsressurser (IRM) og forebygging av datatap (FDT), som kan konfigureres med få klikk.

  For kunder med sikkerhetsbehov som ikke dekkes av G Suite, har vi opprettet en markedsplass for partnere som tilbyr tjenester som kompletterer våre.

 • Organisasjonen min er underlagt EU-krav om datavern. Kan jeg bruke G Suite?

  Ja. Google har et bredt kundegrunnlag i Europa. Google stiller med ulike hjelpemidler og kontraktforpliktelser som er utarbeidet for å hjelpe kundene med å håndtere kravene i EUs personverndirektiv samt veiledningen fra Artikkel 29-gruppen. Med G Suite får du også tilgang til EUs standardkontrakter og et tillegg om databehandling. I tillegg er G Suite vurdert som egnet for bruk med den britiske regjeringens sikkerhetsprinsipper angående skytjenester: «OFFICIAL» (inkludert «OFFICIAL – SENSITIVE»).

Tilbake til toppen

Kontakt salgsavdelingen hvis du vil vite mer.

Kontakt brukerstøtten hvis du allerede er G Suite-kunde.